Wed, 22 Sep 2021

  Home Page Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc ngày 22/09/2021
Đầu Lô tô
0 07,03,09,01
1 13,18,12
2 25
3 30,31,31
4 43,42
5 56,59
6 68,69,69,69
7 73,71,73
8 80,81,86
9 93,99
Lô tô miền Bắc ngày 21/09/2021
Đầu Lô tô
0 01,08
1 18,19,12,13
2 24,25,28,29
3 30,36
4 42,45
5 55
6 62,61,67
7 77,72,72
8 83,83,83,84
9 94,91
Lô tô miền Bắc ngày 20/09/2021
Đầu Lô tô
0 00,00
1 19,18,19,17,10,12,19
2 23,20,24
3 31,30,39,34
4
5
6 63,66,60,65,68
7 70,74
8 85,82
9 96,91
Lô tô miền Bắc ngày 19/09/2021
Đầu Lô tô
0 03,09,01,00,04
1 12,19,18,17,18
2 28
3 36,32
4 41,42
5 57,56
6 65,69,69
7 70,71,78
8 81,80
9 90,99
Lô tô miền Bắc ngày 18/09/2021
Đầu Lô tô
0 01,03,02,06
1 14,10,17
2
3 36,39
4 43,49,45,44,47,47
5 52,51,59
6 65,65,67
7 78,71,74
8 89,83,83
9
Lô tô miền Bắc ngày 17/09/2021
Đầu Lô tô
0 05
1 15,19,10
2 29
3 30,32,30
4 49,41
5 51,58,53
6 60,67,66
7 79,76,79,78,77,75,78
8 89
9 94,90,99
Lô tô miền Bắc ngày 16/09/2021
Đầu Lô tô
0 07,00
1 19
2 23
3 30,32,30,30,32,39
4 43,48,43,42,47
5 59
6 65,63
7 75,71
8 82,82,84
9 93,97,94,97
Lô tô miền Bắc ngày 15/09/2021
Đầu Lô tô
0 06,04
1 17,14,12
2 25
3 37,30,34,39
4 42,47,40,42
5 50,57
6 65,62,66
7 78,70
8 81,88,82,82
9 92,95

Lô tô miền Bắc - Bảng thống kê kết quả lô tô xổ số miền Bắc XSMB hàng ngày nhanh nhất và chính xác nhất được cập nhạt ngày sau khi có kết quả xổ số kiến thiết truyền thống.

Lô tô xổ số miền bắc là loại hình xổ số do công ty xổ số kiến thiết truyền thống các tỉnh miền bắc phát hành, người chơi được quyển tự lựa chọn các bộ số làm bạch thủ lô miền bắc ngày hôm nay để tham gia dự thưởng. Kết quả lô tô Mb hôm nay được xác định theo kết quả xổ số kiến thiết miền bắc hàng ngày.

Vé số dự thưởng bạch thủ lô Mb sẽ được các công ty xổ số kiến thiết miền bắc phát hành hàng ngày thông qua đại lý hoặc điểm bán vé số đến người chơi. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng kết quả xổ số lô tô miền bắc có các giá trị từ 5000vnđ cho đến 50.000 vnđ cho 1 vé tùy theo từng loại trò chơi với cách thức chơi và giá trị giải thưởng khác nhau.

Cơ cấu giải thưởng xổ số lô tô miền bắc hôm nay:

1. Xổ số lô tô 2 số - lô bạch thủ Mb 2 số cuối:

- Mệnh giá vé lô 2 số bao gồm: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ.

- Hình thức chọn: người chơi tự chọn hoặc để máy chọn bộ lô đẹp Mb hôm nay (vé thủ công và xổ số điện toán).

- Cách chơi: Người chơi chọn 1 số có 2 chữ số từ 00 đến 99 và so với KQXS 2 số cuối của giải đặc biệt và 2 số cuối của giải nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

- Giải thưởng:

+ Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt: trị giá vé gấp 70 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 2 số cuối của giải Nhất: trị giá vé bằng mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất: trị giá vé 71 lần mệnh giá vé mua.

2. Xổ số lô tô 3 số miền bắc

- Mệnh giá vé KQ loto miền bắc bao gồm: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ

- Hình thức chọn: vé thủ công và xổ số điện toán.

- Cách chơi: Người chơi chọn một số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và so với kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

- Giải thưởng:

+ Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt: 420 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất: 20 lần mệnh giá vé mua.

+ Khuyến khích: Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt được gấp 5 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất: 440 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé loto bạch thủ miền bắc hàng ngày trúng 3 số cuối của giải Nhất và 2 số cuối của giải Đặc biệt: 25 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và trùng 1 trong 3 lần quay giải 6: 445 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 3 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6: 425 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt, 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6: 30 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 3 số cuối giải Nhất và 1 trong 3 lần quay giải 6: 25 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 2 số cuối giải Đặc biệt và 1 trong 3 lần quay giải 6: 10 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng 1 trong 3 lần quay của giải 6: 5 lần mệnh giá vé mua.

3. Xổ số lô tô 4 số miền bắc

- Mệnh giá vé sổ xố lô tô miền bắc: 5.000 đ và 10.000 đ

- Hình thức: vé thủ công.

- Cách chơi: Người chơi chọn một số có 4 chữ số từ 0000 đến 9999 và so với kết quả 4 số cuối của giải Đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

- Giải thưởng

+ Giá trị giải thưởng vé trúng 4 số cuối của giải Đặc biệt: 1.200 lần mệnh giá vé mua.

+ Khuyến khích: 3 số cuối của giải Đặc biệt trúng 50 lần mệnh giá vé mua.

+ Khuyến khích: 2 số cuối của giải Đặc biệt trúng 5 lần mệnh giá vé mua.

4. Xổ số lô tô 2, 3, 4 cặp số miền bắc

- Mệnh giá vé loto bạch thủ miền bắc hôm nay: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ.

- Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán.

- Cách chơi: Người chơi chọn 2, 3, 4 số có 2 chữ số từ 00 đến 99.

- Giải thưởng

+ Giá trị giải thưởng lô tô 2 cặp số miền bắc:

Trúng cả 2 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay gấp 15 lần mệnh giá vé mua.

Trúng cả 2 cặp số và 2 cặp số trùng 1 lần quay gấp 10 lần mệnh giá vé mua.

Khuyến khích: trúng 1 cặp số trùng 2 lần quay giá trị giải thưởng bằng mệnh giá vé mua.

+ Lô tô 3 cặp số miền bắc

Trúng cả 3 cặp số và 3 cặp số trùng 2 lần quay gấp 60 lần mệnh giá vé mua.

Trúng cả 3 cặp số và 3 cặp số trùng 1 lần quay gấp 45 lần mệnh giá vé mua.

Khuyến khích: trúng 2 trong 3 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay gấp 10 lần mệnh giá vé mua.

Khuyến khích: trúng 2 trong 3 cặp số và 1 cặp số trùng 2 lần quay gấp 2 lần mệnh giá vé mua.

+ Lô tô 4 cặp số miền bắc

Trúng cả 4 cặp số và 4 cặp số trùng 2 lần quay gấp 1.000 lần mệnh giá vé mua

Trúng cả 4 cặp số gấp 110 lần mệnh giá vé mua.

Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 3 cặp số trùng 2 lần quay gấp 30 lần mệnh giá vé mua.

Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay gấp 15 lần mệnh giá vé mua.

Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 1 cặp số trùng 2 lần quay gấp 5 lần mệnh giá vé mua.

5. Xổ số lô tô 5G miền bắc

- Mệnh giá vé XS lô tô miền bắc: 20.000 đ và 50.000 đ

- Hình thức: vé thủ công

- Cách chơi: người chơi chọn một số có 2 chữ số từ 00 đến 99. Vé được so kết quả với 2 số cuối của giải Đặc biệt và 4 lần quay của giải Bảy xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

- Giải thưởng

+ Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt gấp 14,4 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng bất kỳ lần quay nào của giải Bảy gấp 14,4 lần mệnh giá vé mua.

+ Vé trúng cả 2 giải trên gấp 28,8 lần mệnh giá vé mua.

Bảng thống kê loto miền bắc tổng hợp 7 ngày gần nhất theo đầu lô tô cho người xem có thể kiểm tra chi tiết các thông tin sau:

- Thống kê lô tô miền bắc 2 số cuối tất cả các giải thưởng miền bắc đã về.

- Kiểm tra kết quả của lô tô xiên 2, 3, 4 cặp số được ghép lại đã về.

- Xem lô tô lô gan lì miền bắc nào đã về và chưa về.

- Theo dõi lô kép miền bắc về.

- Xem đầu lô câm xuất hiện của ngày hôm đó.

Tham gia vào trang thống kê loto 2 số miền bắc để theo dõi diễn đàn loto miền bắc hàng tuần mới nhất của lô tô xổ số miền bắc mỗi ngày.

Chúc bạn may mắn!