Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao
Tìm với từ bắt đầu
A B C D E G H I K L M

N O P Q R S T U V X Y
Chiêm bao thấy Con số giải mã
sụt lở 09, 13
sấm sét 94, 95, 54
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
sao 05
sao trên trời 33, 38
sắt 93, 58
Sâu 24,80
say rượu 35, 45, 90
sinh đẻ 27, 56
sinh em bé 09, 63
sinh lí hai người 02, 22
Số đề 39,41
sổ điểm 30, 35
sợ ma 75, 23, 96
sổ rách bìa 45, 49
sách 38, 88
sông 06, 01
sông ngòi 42
sư sãi 76, 46
sư tử 05, 45, 25
sửa lại hố xí 79, 70