Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao
Tìm với từ bắt đầu
A B C D E G H I K L M

N O P Q R S T U V X Y
Chiêm bao thấy Con số giải mã
rắn vào nhà 22, 26, 30
rađa 45, 54
Rắn 56,76
rắn bơi 21, 82
rắn cắn 14, 59, 95
rắn cắn gót chân 57
rắn cắn người 43, 73
rắn 32 – 42 – 72
rắn đất 38, 78
rắn đuổi 69
rắn hai đầu 51, 15
rắn hổ mang 32, 82
rắn khổng lồ 28, 82
rắn lột xác 40, 41
rắn quấn 05, 15, 51
rắn quấn chân 96
rắn quấn người 49, 97
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
Răng 56,32
răng giả 52, 85
râu 03, 53, 07, 75
râu mọc dài 25, 57
rệp 26, 46
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
rổ trứng 70, 30
rơi kính đeo 25, 26, 27
rơm rạ 36, 78
rồng bay 26, 62
rùa 27, 67
rùa biển 87, 45
rụng cả hàm răng 03
rụng một chiếc răng 31
rụng răng 31, 32, 52, 62