Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao
Tìm với từ bắt đầu
A B C D E G H I K L M

N O P Q R S T U V X Y
Chiêm bao thấy Con số giải mã
lợn đen nhỏ 38
lợn nhà 39
lợn quay 02, 04
lợn trắng 74, 79
lòng 09
lớp học đông người 81, 84
lốp xe đạp 01, 08
Lửa 78,76
lửa cháy 07, 67, 27
lửa đốt dế mèn 27, 72
lúa gạo 08, 80
ly hôn 52
lai gái 14, 41
lá rụng 51, 59
lá thư 75, 76, 83
lá vàng 84, 48
lái buôn 32
lái ô tô 08, 63, 64
làm cổng 56
làm nhà hộ bạn 07, 19
làm thịt rắn 12, 20
làm tình 19, 69
lâu đài 82, 87
lâu đài bị đốt 03, 87
lấy chồng 31, 62, 69
lấy đàn bà điên 83
leo núi 89, 98
leo trèo bờ suối 89
lò sưởi tắt 42, 47
lọc dầu 37, 57, 97
lội ao vớt bèo 08, 18
lội ruộng 09, 90, 99
lợn cắn 17, 71, 61