Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao
Tìm với từ bắt đầu
A B C D E G H I K L M

N O P Q R S T U V X Y
Chiêm bao thấy Con số giải mã
cái kẹo 36, 02, 52
cái kim 84, 34
cái kính 85
cái làn 12, 26
cái mả 30, 70, 40, 90
cái mai 19, 91, 87
cái mâm 81, 18, 86
cái màn 85, 97
cái màn xanh 14, 41
cái miệng 78
cái miếu 63, 68
cái mũ 28, 46, 68, 86
cái muôi 00, 75
cái nhẫn 81
cãi nhau 36, 37, 68
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
cái nhìn nham hiểm 61, 49
cái nhìn tốt 27, 72
cái nón 78
cái tát 06
cá trạch 85
cá trắm 01, 41, 81, 43
cá trắng 05 - 50
cá trê 43
cá vàng 20, 29
cái bàn 95
cái bình 85
cái cân 89, 86
cái câu 01, 26, 73
cái cầy 26, 75, 56
cái chậu 94, 32
cái chầy 94, 29, 11, 98
cái chén 93
cái chổi 85, 93
cái chum 75, 35
cái cù 02, 32, 62
cái cuốc 68, 69
cái dấu 25, 75
cái ghế 49, 68
cái giếng 92, 29
chăn gối 46, 47, 70
cháo lòng 49, 97
chấy đầy đầu 57, 59
cháy đồ điện 77, 78, 79
cháy đống rơm 17, 71, 27, 72
chảy máy 09, 29, 49, 69
cháy mô tơ 77, 79
cháy nhà 05, 43, 67
chấy rận 78
chém chuột 92
chém nhau 17, 37, 77
chén to 94, 95
chèo nóc nhà 48, 98
chết đuối 07, 30, 84
chết đuối sống lại 00, 76,93
chết sống lại 34, 39
chia ly 52, 57, 72
chia tay 52, 57, 72
chiến thắng 96, 86
chim 56, 80
79
13,63
cá cảnh 40
cá chép 08, 80
Cá chết 73,46
cá chuối 59
cá chuồn 54, 48
ca hát 07, 57, 94
ca hát vui chơi 19, 29
Cá heo 90, 95
cá lóc 68
Cá mập 09, 79
cá mây chiều 82, 28
cá nướng 48, 68
cá quả 45, 46
cá rô 20, 40, 82
Cá rồng 81
cá sấu 89, 58
cá thường 56
cá to nhỏ 09
cái tẩu 26, 75, 21
cái thìa 54,63
cái thuổng 94, 96
cái tích 93
cái xẻng 63, 64
cái xích 79, 82
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
can trăn trườn người 86, 87
cảnh buồn 46
cánh chim 01, 65
cánh cửa 28, 83
cánh cửa cũ 44, 94
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
cánh tay 85, 67
cánh tay lông lá 42
cào cào 53
cạo râu 83, 84
cát 36, 63
cắt tóc 82, 83, 85
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45
cắt tóc nữ 57, 85
câu cá rô 76, 87
câu được cá 83, 33
câu được rắn 05, 95
cầu vồng 04, 40, 45
cây cảnh trong nhà 06
cầy cấy 09, 89, 90
cây chuối 34, 84
cây cổ thụ 50, 54
cây khế 07, 70
cây không hoa 75, 85
cây nhiều lộc 04, 05
cây nở hoa 43, 61, 16
cây sai quả 49, 73, 36
cây to 33, 38, 61, 76
cây xoan 94, 45,49
cha chết 05,72
chai 94, 86
chải chuốt 20, 30, 60
chai lọ 34, 50