Thu, 06 May 2021

Day time lottery result on 05/05/2021
A 55 255
B 74 509
C 09 745
D 79 450
6 4975 0023 1958
5 8538
4 76066 85410 04078
88552 76067 27289 84130
3 67208 80491
2 97092
1 55356
To subscribe for Day and Night time, send ON1 to 6160 (10c/day) or Click here
To subscribe for Day and Night time, send ON7 to 6160 (30c/week) or Click here

Golden Number Day time:
First:
Second:
To subscribe for Daytime Golden numbers, send ON2 to 6160 (10c/day) or Click here
Night time lottery result on 05/05/2021
A
56 90 15 53
940 517 144
B 83 866
C 66 838
D 86 386
Lo 51676 18736 24033 19388
26346 44869 64943 98136
16229 8844 1363 9702
3489 6572 9622 4979
9375 7631 6461
To subscribe for Day and Night time, send ON1 to 6160 (10c/day) or Click here
To subscribe for Day and Night time, send ON7 to 6160 (30c/week) or Click here

Golden Number Night time:
First:
Second:
To subscribe for Nighttime Golden numbers, send ON3 to 6160 (10c/day) or Click here
Xổ số miền Bắc ngày 05/05/2021
Đặc biệt 83866
Giải nhất 51676
Giải nhì 18736 24033
Giải ba 19388 26346 44869
64943 98136 16229
Giải tư 8844 1363 9702 3489
Giải năm 6572 9622 4979
9375 7631 6461
Giải sáu 940 517 144
Giải bảy 56 90 15 53
To subscribe for Day and Night time, send ON1 to 6160 (10c/day) or Click here
To subscribe for Day and Night time, send ON7 to 6160 (30c/week) or Click here

Đầu Đuôi
0 02
1 17,15
2 29,22
3 36,33,36,31
4 46,43,44,40,44
5 56,53
6 66,69,63,61
7 76,72,79,75
8 88,89
9 90
Đầu Đuôi
40,90 0
31,61 1
02,72,22 2
33,43,63,53 3
44,44 4
75,15 5
66,76,36,46,36,56 6
17 7
88 8
69,29,89,79 9
Xổ số miền Nam ngày 05/05/2021
Đồng Nai
Mã: DN
G8 55
G7 255
G6 4975
0023
G5 8538
G4 76066
85410
04078
88552
76067
27289
84130
G3 67208
80491
G2 97092
G1 55356
ĐB 074509
To subscribe for Day and Night time, send ON1 to 6160 (10c/day) or Click here
To subscribe for Day and Night time, send ON7 to 6160 (30c/week) or Click here

Đầu Đồng Nai
0 09,08
1 10
2 23
3 30,38
4
5 56,52,58,55,55
6 66,67
7 78,75
8 89
9 92,91